Służba dyplomatyczna i konsularna

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 106
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Niniejsza praca została poświęcona analizie porównawczej służby dyplomatycznej oraz służby konsularnej. Na podstawie tej analizy zostanie podkreślone, iż dyplomaci korzystają z większych uprawnień aniżeli urzędnicy konsularni, a ponadto rola dyplomatów we współczesnej polityce międzynarodowej jest nieco większa niż rola konsulów. Oprócz tego chodzi o podanie argumentów popierających tezę, iż współczesne czasy prowadzą do wykształcenia się nowych funkcji dyplomatów i konsulów, którzy mogą działać w coraz to nowych dziedzinach ludzkiej działalności. W poszczególnych częściach pracy omówione zostały takie zagadnienia, jak: rys historyczny służby dyplomatycznej i konsularnej, źródła prawa dyplomatycznego i konsularnego, nawiązywanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych, funkcje misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego, oraz przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.