licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 71

INFORMACJA

Temat pracy:
Służba dyplomatyczna i konsularna


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 106
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 71
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

       Niniejsza praca została poświęcona analizie porównawczej służby dyplomatycznej oraz służby konsularnej. Na podstawie tej analizy zostanie podkreślone, iż dyplomaci korzystają z większych uprawnień aniżeli urzędnicy konsularni, a ponadto rola dyplomatów we współczesnej polityce międzynarodowej jest nieco większa niż rola konsulów. Oprócz tego chodzi o podanie argumentów popierających tezę, iż współczesne czasy prowadzą do wykształcenia się nowych funkcji dyplomatów i konsulów, którzy mogą działać w coraz to nowych dziedzinach ludzkiej działalności. W poszczególnych częściach pracy omówione zostały takie zagadnienia, jak: rys historyczny służby dyplomatycznej i konsularnej, źródła prawa dyplomatycznego i konsularnego, nawiązywanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych, funkcje misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego, oraz przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.