licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 72

INFORMACJA

Temat pracy:
Zagadnienia religijne w przedwojennych rocznikach


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 70
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 72
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

       Niniejsza praca poświęcona jest problematyce religijnej zawartej w rocznikach 1927-1939 „Rycerza Niepokalanej”. Z bogactwa zagadnień wybrano trzy z nich. Pierwsza część pracy jest jednak poświęcona rysowi historycznemu – życiu Maksymiliana Kolbe oraz jego działalności związanej z wydawaniem miesięcznika. W drugiej części przytoczono artykuły „Rycerza...” odnoszące się do protestantyzmu. Trzecia część poświęcona jest objawieniom i cudownym uzdrowieniom. Najobszerniej przybliżone zostały objawienia i uzdrowienia w Lourdes, a także objawienia Niepokalanej w Belgii. Ponadto poruszone zostały takie zagadnienia, jak: uzdrowienia na Jasnej Górze, inne cudowne uzdrowienia oraz objawienie się św. Franciszka. Ostatni. Czwarta część pracy przybliża okoliczności nawrócenia się wielu osób na wiarę katolicką.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.