Zagadnienia religijne w przedwojennych rocznikach

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 70
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

Niniejsza praca poświęcona jest problematyce religijnej zawartej w rocznikach 1927-1939 „Rycerza Niepokalanej”. Z bogactwa zagadnień wybrano trzy z nich. Pierwsza część pracy jest jednak poświęcona rysowi historycznemu – życiu Maksymiliana Kolbe oraz jego działalności związanej z wydawaniem miesięcznika. W drugiej części przytoczono artykuły „Rycerza...” odnoszące się do protestantyzmu. Trzecia część poświęcona jest objawieniom i cudownym uzdrowieniom. Najobszerniej przybliżone zostały objawienia i uzdrowienia w Lourdes, a także objawienia Niepokalanej w Belgii. Ponadto poruszone zostały takie zagadnienia, jak: uzdrowienia na Jasnej Górze, inne cudowne uzdrowienia oraz objawienie się św. Franciszka. Ostatni. Czwarta część pracy przybliża okoliczności nawrócenia się wielu osób na wiarę katolicką.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.