Otyłość jako choroba

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 42
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 89 zł

Opis pracy

Nadwaga i otyłość staje się z biegiem czasu coraz większym problemem społecznym, a jego skala staje się coraz większa. Nadwaga i otyłość dotyka w największym stopniu mieszkańców krajów najwyżej rozwiniętych, stąd największa liczba osób otyłych w Stanach Zjednoczonych, choć problem ten zaczyna nasilać się w coraz większym stopniu również w krajach europejskich, czego przykładem może być Wielka Brytania, Niemcy, czy Włochy. W krajach takich jak Polska problem otyłości nie stał się jeszcze problemem społecznym na tyle poważnym jak w krajach wysoko rozwiniętych, jednak z roku na rok coraz większa ilość osób ma problemy z nadwagą i otyłością, dlatego w dłuższej perspektywie czasu problem ten będzie narastał w coraz większym stopniu.

Niniejsza praca skupia się na problematyce otyłości poruszając najważniejsze aspekty związane z tymi zagadnieniami. Celem pracy jest przedstawienie wybranych zagadnień nadwagi i otyłości. Praca składa się z pięciu oddziałów.

Pierwszy rozdział pracy skupia się na wprowadzeniu do problematyki pracy. Przedstawiono definicję otyłości i jej podstawowe rodzaje. Otyłość jest chorobą, dlatego też przedstawiono przyczyny otyłości jako choroby.

Drugi rozdział pracy przedstawia zagadnienia otyłości jako choroby cywilizacyjnej. Skupiono się na przedstawieniu stanu chorobowego otyłości. Otyłość jest przyczyną powstania wielu niebezpiecznych i uciążliwych chorób, dlatego część rozdziału skupia się na tym zagadnieniu. Często ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jaka jest skala problemu nadwagi i otyłości, dlatego w ramach rozdziału drugiego przedstawiono również aspekty związane z tą problematyką.

Otyłość najczęściej jest wynikiem nieodpowiedniego sposobu odżywiania i stylu życia, dlatego też możliwe jest skuteczne przeciwdziałanie i walka z otyłością i na tym zagadnieniu skupia się trzeci rozdział pracy. Przedstawiono możliwości walki z otyłością z wykorzystaniem diet odchudzających, możliwość zrzucenia kilogramów dzięki aktywności fizycznej, co w połączeniu z pierwszym rozwiązaniem może przynosić bardzo dobre rezultaty. Inne metody związane są ze stosowaniem środków farmakologicznych i operacji, co jest rozwiązaniem stosowanym w przypadkach gdy inne metody są niemożliwe do zastosowania lub nieskuteczne. Na łamach rozdziału wspomniano również o niekorzystnym zjawisku obserwowanym wśród osób walczących nieskutecznie z nadwagą, jakim jest efekt jojo.

Czwarty rozdział pracy skupia się na problematyce profilaktyki otyłości. Przedstawiono zagadnienia związane z wiedzą dotyczącą zagrożeń i aspekty zdrowego stylu życia. Nawiązano do zagadnień racjonalnego odżywiania i przedstawiono piramidę zdrowia. Skupiono się także na działaniach organizacji, które wspierają odchudzanie w Polsce.

Ostatni, piąty, rozdział pracy nawiązuje do aspektów związanych z utrzymaniem wagi ciała w normie.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 89 zł.

Podobne prace