licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 74

INFORMACJA

Temat pracy:
System rezerwacji z wykorzystaniem PHP i MySQL


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 76
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 74
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Celem pracy jest przedstawienie teoretycznych aspektów związanych z językiem PHP oraz systemem baz danych MySQL oraz składnią języka SQL wykorzystywanego w tych bazach danych, współpracy tych rozwiązań, oraz praktycznego wykorzystania mechanizmów PHP i MySQL w celu świadczenia interaktywnych usług internetowych. Praca składa się z czterech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy stanowi wprowadzenie do problematyki pracy. Przedstawiono tu pojęcie usługi internetowej oraz aspekty związane z możliwością tworzenia aplikacji internetowych. Przybliżono także środowiska i aplikacje tworzenia aplikacji internetowych.

   Drugi rozdział pracy skupia się na podstawowych informacjach o języku PHP. Wstępem do rozdziału jest przedstawienie rysu historycznego powstania i rozwoju języka, jak również kolejnych etapów pracy nad kolejnymi wersjami języka. W dalszej części rozdziału skupiono się na podstawowych rozwiązaniach kodu PHP, które poparte zostały przykładami podręcznikowymi i własnymi. Istotnym elementem w każdym rozwiązaniu programistycznym jest obsługa przepływu sterowania i część rozdziału została poświęcona przedstawieniu sposobu rozwiązania tego aspektu w kodzie PHP. Język ten z założenia współpracuje z HTML i podstawowym sposobem komunikacji użytkownika internetu z językiem PHP są formularze HTML, które wraz ze sposobem ich obsługi w języku PHP, zostały opisane na łamach rozdziału.

   Trzeci rozdział pracy skupia się na zarysie języka zapytań do baz danych SQL i jego składni w bazie MySQL. Rozdział rozpoczyna odniesienie do historii powstania silnika bazodanowego MySQL. Przedstawiono podstawowe założenia systemów bazodanowych, z uwzględnieniem rodzajów baz danych, elementów struktury samej bazy danych i wybranych elementów mających kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania bazy danych. Skupiono się również na składni języka SQL w silniku MySQL, która w tym konkretnym rozwiązaniu programistycznym różni się nieco od składni mającej zastosowanie w innych silnikach baz danych. W aspekcie problematyki omawianej na łamach niniejszej pracy istotnym zagadnieniem jest również sposób nawiązywania połączenia z bazami danych przy wykorzystaniu języka PHP, co zostało przedstawione w końcowej części trzeciego rozdziału.

   Rozdział czwarty skupia się na części praktycznej pracy i przedstawia przykład interaktywnej usługi sieciowej rezerwacji, realizowanej przy wykorzystaniu PHP i MySQL.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.