Polityka cenowa firmy na przykładzie przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 62
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Praca została poświęcona zagadnieniom polityki cenowej przedsiębiorstwa przedstawionej na przykładzie firmy działającej w branży hotelarskiej.

Rozdział pierwszy pracy skupia się na przedstawieniu zakresu pojęcia polityki cenowej w ramach literatury ekonomicznej. Przedstawiono treść i zakres pojęcia ceny i rodzajów cen. Przybliżono rodzaje strategii cenowych oraz metody i techniki stosowania polityki cenowej.

Drugi rozdział pracy skupia się na historii przedsiębiorstwa i obecnej jego sytuacji. Przedstawiono aktualną ofertę produktów i usług hotelarskich proponowanych przez firmę. Przeprowadzona została także analiza konkurencyjna firmy.

Trzeci rozdział pracy skupia się na uwarunkowaniach cenowych w usługach hotelarskich. Opisano wpływ metod polityki cenowej na wyniki finansowe firmy w kontekście usług hotelarskich, przedstawiono również standardy cenowe, które wynikają z przynależności do organizacji. Nawiązano także do promocji i ich rodzajów w usługach

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.