licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 78

INFORMACJA

Temat pracy:
Polityka cenowa firmy na przykładzie przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 62
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 78
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Praca została poświęcona zagadnieniom polityki cenowej przedsiębiorstwa przedstawionej na przykładzie firmy działającej w branży hotelarskiej.

   Rozdział pierwszy pracy skupia się na przedstawieniu zakresu pojęcia polityki cenowej w ramach literatury ekonomicznej. Przedstawiono treść i zakres pojęcia ceny i rodzajów cen. Przybliżono rodzaje strategii cenowych oraz metody i techniki stosowania polityki cenowej.

   Drugi rozdział pracy skupia się na historii przedsiębiorstwa i obecnej jego sytuacji. Przedstawiono aktualną ofertę produktów i usług hotelarskich proponowanych przez firmę. Przeprowadzona została także analiza konkurencyjna firmy.

   Trzeci rozdział pracy skupia się na uwarunkowaniach cenowych w usługach hotelarskich. Opisano wpływ metod polityki cenowej na wyniki finansowe firmy w kontekście usług hotelarskich, przedstawiono również standardy cenowe, które wynikają z przynależności do organizacji. Nawiązano także do promocji i ich rodzajów w usługach


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.