Ciągły, zdalny pomiar zużycia drutu jezdnego sieci trakcyjnej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 82
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Celem niniejszej pracy jest analiza możliwości dokonania ciągłego, zdalnego pomiaru zużycia drutu jezdnego sieci trakcyjnej.

Praca obejmuje teoretyczne zagadnienia zużycia oraz techniczne wymagania jakie musi spełniać drut jezdny, obecnie stosowane metody pomiaru jego zużycia; opis ograniczeń pomiaru ciągłego oraz problemy wynikające z niejednorodności konstrukcji sieci trakcyjnej oraz szczegółowy opis problemów związanych z pomiarem ciągłym i możliwości jego realizacji.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.