Projekt bazy danych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 4
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Ta praca jest bezpłatna.

Treść pracy

Tablica „Produkt” przechowuje podstawowe informacje o produktach. Pole id_produktu zawiera unikalny identyfikator produktu, pozostałe pola precyzują szczegółowe informacje o samym produkcie, takie, jak jego nazwę, ilość i cenę. Istotnym polem jest pole id_magazynu, w którym przechowywana jest informacja w którym magazynie znajduje się produkt. Wszystkie pola tablicy mają określony typ danych.

Tablica „Magazyn” jest przeznaczona do przechowania informacji o magazynach przedsiębiorstwa. Zawiera pole identyfikatora magazynu, pole nazwy magazynu i pole powierzchni magazynu. Każde z pól ma określony rodzaj danych, jakie w nim będą przechowywane.

Tablica „Certyfikat” zawiera informacje o certyfikatach wydanych dla produktów przedsiębiorstwa. Zawiera pola identyfikatora certyfikatu, nazwy certyfikatu, identyfikatora produktu, któremu jest przypisany, datę jego wydania i datę ważności.

Tablica „Klient” zawiera informacje o klientach przedsiębiorstwa. Określa identyfikator klienta, nazwę klienta, adres klienta, telefon i stosowany upust.

Tablica „Transakcja” zawiera identyfikator transakcji, identyfikator klienta zakupującego produkty i identyfikator zakupionego produktu, jak również datę transakcji.

Legenda do typów danych:

· integer – liczbowe

· text – tekstowe

· float – zmiennoprzecinkowe (np. cena 5,99)

· date – pole daty

Relacje między tabelami:

· między tablicą transakcja, a klient zachodzi relacja wiele do jednego, ponieważ wiele transakcji może być realizowanych przez jednego klienta, a jedna transakcja nie może dotyczyć wielu klientów, przy czym transakcja musi mieć określonego klienta, a klient nie musi mieć przypisanej transakcji;

· między tablicą transakcja, a produkt zachodzi relacja wiele do wielu, ponieważ wiele transakcji może dotyczyć jednego produktu, a jedna transakcja może dotyczyć wielu produktów, przy czym transakcja musi mieć określony produkt, a produkt nie musi mieć przypisanej transakcji;

· między tablicą produkt, a magazyn zachodzi relacja wiele do jednego, ponieważ wiele produktów może znajdować się w wielu magazynach, natomiast jeden produkt nie powinien znajdować się w więcej niż jednym magazynie (może się znajdować, ale ten model tego nie przewiduje), przy czym produkt musi być przypisany do magazynu, a magazyn nie musi mieć przypisanych produktów;

· między tablicą produkt, a certyfikat zachodzi relacja jeden do wielu, ponieważ jeden produkt może być przypisany do wielu certyfikatów, a jeden certyfikat może dotyczyć tylko jednego produktu (nie zakłada się tu certyfikatów grupowych), przy czym produkt nie musi mieć przypisanego certyfikatu, a certyfikat musi być przypisany danemu produktowi.

Dostęp bezpłatny

Dostęp do tej pracy jest bezpłatny.

Podobne prace

Wykorzystanie marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej (na przykładzie)
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 53

Sanktuaria w Polsce jako produkt w turystyce na przykładzie Jasnej Góry i Lichenia
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 69

Fair Trade
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 153