licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 85

INFORMACJA

Temat pracy:
Budowa strategii public relations w przedsiębiorstwie


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 179

 
Ilość stron: 59
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 85
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 179

Treść pracy:

    Praca skupia się na problematyce strategii public relations w przedsiębiorstwie. Materiał składa się z czterech rozdziałów.

   W pierwszym rozdziale skupiono się na pojęciu public relations. Przedstawiono definicję public relation, rolę public relations w nowoczesnej firmie oraz uregulowania prawne związane z omawianym zakresem. Skupiono się również na kodeksach etycznych public relations, czyli w szczególności były to Kodeks Etyki PSPR, Karta Rzymska, Kodeks Europejski i Kodeks Międzynarodowy.

   Drugi rozdział pracy skupia się na przedstawieniu podstawowych założeń związanych z public relations. Nawiązano tu do psychologicznych aspektów wywierania wpływu na otoczenie, komunikowanie się firmy z grupami otoczenia, jak również na zakresie działań Publi Relations.

   Trzeci rozdział pracy skupia się na zasadach organizacji działań pr. Nawiązano do miejsca public relations w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, opisano sposób prowadzenia badań wstępnych, jak również metod określania otoczenia firmy.

   Czwarty rozdział pracy skupia się na opisaniu problematyki tworzenia programu public relations. Nawiązano do elementów programu i koncepcji tworzenia dobrej opinii o firmie w jej otoczeniu zewnętrznym. Opisano techniki tworzenia tożsamości firmy. Nawiązano do różnic między wizerunkiem i tożsamością firmy, opisano system identyfikacji wizualnej, jak również skupiono się na wewnętrznym public relations, czyli oddziaływaniu na pracowników. Skupiono się także na technikach komunikacji wewnętrznej. Rozdział traktuje również o media relations i imprezach firmowych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 179
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.