licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 86

INFORMACJA

Temat pracy:
Przemoc wobec dzieci i dorosłych


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 72
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 86
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Dzisiejszy świat przepełniony jest przemocą. Nie tylko tą, którą można oglądać w telewizji i o której słyszy się w doniesieniach prasowych i medialnych. Przemoc pojawia się w domach, w szkołach i w miejscach pracy, dotyka najmłodszych, nawet niemowlęta, starsze dzieci i dorosłych, a sprawcami przemocy są osoby najbliższe, koledzy ze szkolnej ławki, przełożeni. Niniejsza praca skupia się na problematyce przemocy. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy obejmuje wprowadzenie do problematyki pracy. Przedstawiono tu pojęcie przemocy, jako podstawę do dalszych rozważań teoretycznych. Przybliżono rodzaje przemocy, co jest również podstawą do części praktycznej materiału. Opisano fazy cyklu przemocy oraz przyczyny jej stosowania. Ponieważ specyfika doświadczenia przemocy przez dzieci i dorosłych jest różna zagadnienia te rozbito na dwa podrozdziały. Pierwszy z nich skupia się na wybranych zagadnieniach przemocy wobec dzieci. Drugi nawiązuje do mobbingu jako przemocy wobec dorosłych.

   Drugi rozdział pracy stanowi podstawy metodologiczne badań własnych. Przybliżono przedmiot i cel badań. Przedstawiony został problem badawczy, jak również hipotezy, zmienne i wskaźniki. W dalszej części materiału przedstawiono metody, techniki i narzędzia badawcze. Na podstawie tych założeń metodologicznych przeprowadzone zostało badanie, którego wyniki przedstawiono w rozdziale trzecim.

   Rozdział trzeci skupia się na empirycznej analizie wyników badań własnych. Rozdział zawiera przedstawienie badanej grupy oraz przedstawienie wyników badań własnych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.