Wykorzystanie reklamy w kampaniach społecznych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 52
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Zagadnienia związane z reklamą społeczną zmieniają się z biegiem czasu, podobnie jak zmienia się całokształt reklamy na świecie i w Polsce. Niniejsza praca nawiązuje do problematyki reklamy społecznej, a jej celem jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z tą tematyką. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy nawiązuje do reklamy społecznej, jako narzędzia społecznej kampanii komunikacyjnej. Przedstawiono zagadnienia związane z reklamą będącą instrumentem promocji w dorobku nauk ekonomicznych. Nawiązano do zagadnień społecznej kampanii komunikacyjnej oraz do zagadnień związanych z reklamą społeczną. Przybliżono zagadnienia związane z badaniami marketingowymi reklamy społecznej.

Drugi rozdział pracy nawiązuje do mediów wykorzystywanych w reklamie społecznej. Przedstawiono rolę mediów w reklamie, opisano możliwość wykorzystania mediów w reklamie społecznej oraz kryteria, które decydują o wyborze określonego nośnika reklamy. Nawiązano do skuteczności reklamy społecznej. Przedstawiono przykłady wykorzystania poszczególnych rodzajów mediów w celach społecznych.

Trzeci rozdział pracy skupia się na tematyce reklam społecznych w Polsce. Nawiązano do najpopularniejszych tematów reklam społecznych w Polsce, czyli bezpieczeństwa, zdrowia i przemocy w rodzinie. Przybliżono apele reklamy społecznej oraz techniki poszukiwania funduszy na cele społeczne.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.