licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 87

INFORMACJA

Temat pracy:
Wykorzystanie reklamy w kampaniach społecznych


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 52
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 87
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

    Zagadnienia związane z reklamą społeczną zmieniają się z biegiem czasu, podobnie jak zmienia się całokształt reklamy na świecie i w Polsce. Niniejsza praca nawiązuje do problematyki reklamy społecznej, a jej celem jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z tą tematyką. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy nawiązuje do reklamy społecznej, jako narzędzia społecznej kampanii komunikacyjnej. Przedstawiono zagadnienia związane z reklamą będącą instrumentem promocji w dorobku nauk ekonomicznych. Nawiązano do zagadnień społecznej kampanii komunikacyjnej oraz do zagadnień związanych z reklamą społeczną. Przybliżono zagadnienia związane z badaniami marketignowymi reklamy społecznej.

   Drugi rozdział pracy nawiązuje do mediów wykorzystywanych w reklamie społecznej. Przedstawiono rolę mediów w reklamie, opisano możliwośc ywkoryzstania mediów w reklamie społecznej oraz kryteria, które decydują o wyborze określonego nośnika reklamy. Nawiązano do skuteczności reklamy społecznej. Przedstawiono przykłady wykorzystania poszczególnych rodzajów mediów w celach społecznych.

   Trzeci rozdział pracy skupia się na tematyce reklam społecznych w Polsce. Nawiązano do najpopularniejszych tematów reklam społecznych w Polsce, czyli bezpieczeństwa, zdrowia i przemocy w rodzinie. Przybliżono apele reklamy społecznej oraz techniki poszukiwania funduszy na cele społeczne.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.