Przygotowanie do starości

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 16
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 39 zł

Opis pracy

Starość jest etapem i stanem w życiu człowieka i ma charakter statyczny, natomiast starzenie się interpretuje się najczęściej jako proces rozwojowy i w takim ujęciu jest to proces dynamiczny. Postrzegane zmiany społeczne i ekonomiczne, jak również towarzyszący im szybki postęp techniczny, ale i informatyczny, oraz podwyższanie stopy życiowej ludzi wraz z rozwojem i osiągnięciami medycyny prowadzą do wydłużenia okresu życia człowieka. Skutkiem tych zależności jest szybkie zwiększanie liczby ludności w zaawansowanym wieku w stosunku do osób, które przychodzą na świat.

Starość jest nieunikniona i świadomość takiego stanu rzeczy ma każdy człowiek. Może ona przebiegać w zróżnicowany sposób i przyjmować różne oblicza, jednak nie sposób postrzegać jej jako choroby, ponieważ stanowi ona etap rozwoju osobistego, który w sposób naturalny następuje po ukończeniu okresu dojrzałości. W przeszłości pojawiały się jednak interpretacje, zgodnie z którymi starzenie postrzegane było jako pojawiająca się i postępująca etapami niewydolność istotnych dla funkcjonowania organizmu narządów.

Praca skupia się na zdefiniowaniu pojęcia starości. Przedstawiono teorie starzenia się oraz nawiązano do aspektów związanych z przygotowaniem do starości i edukacji z tym związanej. Opisano także potrzeby osób starszych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 39 zł.

Podobne prace

Wykorzystanie internetu przez seniorów
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 50