licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 89

INFORMACJA

Temat pracy:
Wpływ reklamy na rozwój turystyki


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 199 z

 
Ilo stron: 66
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 89
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 199 z

Tre pracy:

    Turystyka jest szczególną gałęzią aktywności gospodarczej stanowiącą istotne ogniwo w łańcuchu rozwoju i działalności samych regionów jak i przedsiębiorstw w nich działających. Dysponujące korzystnymi walorami regiony turystyczne mogą rozwijać usługi turystyczne do poziomu przekraczającego połowę wszystkich rodzajów działalności w danym obszarze, co potwierdzają przykłady ze świata. Jest to więc obszar szczególny, wymagający pielęgnacji zarówno ze strony samych usługodawców, ale i ze strony władz regionów, czy władz danego kraju. Jest to jednocześnie obszar niezwykle charakterystyczny, ponieważ działania związane ze sprzedażą dóbr turystycznych nie polegają na sprzedaży tradycyjnego produktu lub tradycyjnie rozumianej usługi, są to działania w większym stopniu skomplikowane i specyficzne.

   Pojawia się tu odniesienie do zagadnień związanych ze sprzedażą dóbr turystycznych, czyli produktów, a w szczególności usług tego typu. Istotnym elementem wpływającym na zwiększenie możliwości jest promocja w turystyce. Punktem zainteresowania niniejszej pracy jest jeszcze węższy obszar dotyczący reklamy w turystyce.

   Celem pracy przeprowadzenie i analiza badań skupiających się na problemie wykorzystania i skuteczności reklamy w branży turystycznej, ale również przedstawienie teoretycznych aspektów związanych z samą turystyką, ale także z reklamą i odniesienie zagadnień reklamowych do branży turystycznej. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy z rozdziałów pracy obejmuje wybrane zagadnienia związane z turystyką. Przedstawia definicje pojęcia turystyki wraz z jej rodzajami. W rozdziale odniesiono się do znaczenia turystyki w rozwoju regionów, oraz do pojęcia ruchu turystycznego i czynników, które go kształtują.

   Drugi rozdział pracy nawiązuje do zagadnień reklamy w turystyce. Przedstawiono definicje reklamy, oraz odniesiono się do znaczenia nadawcy i odbiorcy w reklamie. Przedstawiono funkcje reklamy i nawiązano do możliwości wykorzystania reklamy w branży turystycznej.

   Trzeci rozdział pracy skupia się na analizie wpływu reklamy na wybór usług i firm turystycznych w oparciu o badania własne. Zgodnie z założeniami metodologicznymi przedstawiono przedmiot i cel badań własnych, problem badawczy, hipotezy, metody, techniki i narzędzia wykorzystane w badaniu. Przedstawiono teren organizacji badań i dokonano analizy wpływu reklamy na zachowanie nabywców usług turystycznych.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 199 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.