Rola i znaczenie NATO w kształtowaniu europejskiego systemu bezpieczeństwa w latach 1995r.- 2001r.

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 78
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Tematem niniejszej pracy jest rola i znaczenie Paktu Północnotlantyckiego w kształtowaniu pozimnowojennego ładu w II połowie lat 90 XX i na początku XXI wieku. Prześledzono ewolucję NATO – organizacji zbiorowej obrony w kierunku coraz silniejszej organizacji politycznej bezpieczeństwa zbiorowego. Sojusz może odgrywać rolę w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrzpaństwowych, konfliktów pozaeuropejskich i konfliktów wewnątrz sojuszu.

Autor postawił sobie za zadanie problemowe podejście do zagadnienia zawartego w temacie. Celem pracy nie jest kompleksowy opis poszczególnych lat, w których zawiera się temat, ale problemowe spojrzenie na rolę i znaczenie Paktu Północnoatlantyckiego w zmieniającym się europejskim systemie bezpieczeństwa.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 77

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 74

Konflikty społeczne w Azji
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy | Stron: 28