Odbiór reklamy zewnętrznej - badania

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 26
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 49 zł

Opis pracy

Niniejsza praca skupia się na analizie badawczej aspektów związanych z odbiorem reklamy zewnętrznej przez respondentów. Materiał zawiera przedstawienie założeń metodologicznych, a w szczególności przedmiotu i celu badań, problemu badawczego, hipotez, zmiennych i wskaźników, jak również metod, technik i narzędzi badawczych. Końcowa część materiału przedstawia wyniki badań własnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 49 zł.

Podobne prace

Promocja miasta na przykładzie miasta X
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 67

Traktat Północnoatlantycki - NATO
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 67

Dowód z przesłuchania stron w procesie cywilnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 93