licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 90

INFORMACJA

Temat pracy:
Odbiór reklamy zewnętrznej - badania


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 99 z

 
Ilo stron: 26
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 90
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 99 z

Tre pracy:

    Niniejsza praca skupia się na analizie badawczej aspektów związanych z odbiorem reklamy zewnętrznej przez respondentów. Materiał zawiera przedstawienie założeń metodologicznych, a w szczególności przedmiotu i celu badań, problemu badawczego, hipotez, zmiennych i wskaźników, jak również metod, technik i narzędzi badawczych. Końcowa część materiału przedstawia wyniki badań własnych.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 99 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.