licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 90

INFORMACJA

Temat pracy:
Odbiór reklamy zewnętrznej - badania


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 99

 
Ilość stron: 26
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 90
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 99

Treść pracy:

    Niniejsza praca skupia się na analizie badawczej aspektów związanych z odbiorem reklamy zewnętrznej przez respondentów. Materiał zawiera przedstawienie założeń metodologicznych, a w szczególności przedmiotu i celu badań, problemu badawczego, hipotez, zmiennych i wskaźników, jak również metod, technik i narzędzi badawczych. Końcowa część materiału przedstawia wyniki badań własnych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 99
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.