licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 91

INFORMACJA

Temat pracy:
Warunki społeczno gospodarcze rozwoju gminy


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 199 z

 
Ilo stron: 69
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 91
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 199 z

Tre pracy:

    Rozwój gospodarczy każdego kraju uwarunkowany jest przez szereg czynników związanych z polityką ekonomiczną, uwarunkowaniami ekonomicznymi, kondycją gospodarki itp. Często jednak nie zwraca się uwagi na inny ważny czynnik wpływający na kondycję całego państwa, jakim jest aspekt rozwoju poszczególnych jednostek terytorialnych. To właśnie dobra kondycja poszczególnych jednostek terytorialnych w dużym stopniu kształtuje gospodarkę w ujęciu ogólnokrajowym. Szczególnie istotne dla kondycji jednostek terytorialnych są stojące przed nimi możliwości rozwoju.

   Niniejsza praca skupia się na problematyce warunków społeczno gospodarczych i aspekcie rozwoju gminy Krapkowice. Celem pracy jest przedstawienie aspektów tematycznych także w odniesieniu do budżetu gminy. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy nawiązuje do aspektów związanych z samorządem terytorialnym. Podstawowym zagadnieniem w tym zakresie jest przedstawienie istoty samorządu terytorialnego, co zostało opisane w pierwszej części rozdziału. Dalsza część rozdziału nawiązuje do zagadnień ogólnych, związanych z powstaniem i rysem historycznym samorządu terytorialnego w Polsce oraz przedstawieniem samorządu terytorialnego przed rokiem 1990. Opisano także kształtowanie się samorządu terytorialnego w latach 1990 do 2007. Nawiązano do struktury samorządu terytorialnego w Polsce oraz przedstawiono zadania samorządu terytorialnego.

   Drugi rozdział pracy nawiązuje do aspektów związanych z analizowaną gminą. Przybliżono położenie i rys historyczny analizowanej gminy, określono aspekty związane z infrastrukturą społeczną. Większe znaczenie od infrastruktury społecznej ma w aspekcie omawianych zagadnień infrastruktura gospodarcza, która również została przedstawiona na łamach rozdziału.

   Rozdział trzeci nawiązuje do zagadnień związanych z gospodarką budżetową wybranej gminy. Przedstawiono budżet gminy i założenia budżetowe na rok kolejny.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 199 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.