Skuteczność reklamy internetowej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 52
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Internet jest jednym z najnowszych mediów przekazu, jego gwałtowny rozwój doprowadził do wykorzystania go jako medium informacyjnego, wykorzystania go w biznesie, i realizacji przy jego użyciu szeregu zróżnicowanych usług. W wyniku przeniesienia części usług do internetu powstały nowe pojęcia, takie jak bankowość internetowa, handel internetowy, reklama internetowa itp. Właśnie zagadnienie reklamy internetowej stanowi główny punkt zainteresowania niniejszej pracy.

Celem pracy jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z reklamą internetową. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy skupia się na problematyce reklamy w internecie. Przedstawiono miejsce internetu w promocji, jak również podstawowe narzędzia reklamy w internecie. Przybliżono charakterystykę polskich odbiorców reklamy internetowej. Przedstawiono najważniejsze cechy reklamy internetowej. Nawiązano do aspektów rozwoju reklamy w internecie.

Drugi rozdział pracy nawiązuje do zagadnienia planowania kampanii reklamowych w internecie. Pierwszym zagadnieniem poruszonym na łamach rozdziału jest aspekt zdefiniowania przedmiotu reklamy. Nawiązano do potrzeby określenia celów kampanii reklamowej, jak i zdefiniowania grupy docelowej działań reklamowych. Szczególnie istotnym zagadnieniem w odniesieniu do analizowanej problematyki jest odpowiednie dobranie formy reklamy jest dokonanie wyboru form reklamy i nośników z wykorzystaniem których zostanie ona przedstawiona odbiorcom. Zamknięcie rozdziału drugiego stanowi nawiązanie do aspektu media planningu. Nawiązano do aspektu pomiaru efektywności reklamy, który jest szczególnie istotny, ze względu na jego wpływ na odpowiednie dalsze planowanie poczynań o charakterze reklamowym. Odwołano się także do modeli cenowych.

Rozdział trzeci nawiązuje do skuteczności reklamy internetowej. Przedstawiono pojęcie skuteczności reklamy internetowej oraz metody pomiaru skuteczności przekazu reklamowego w internecie. Skupiono się również na informacjach, które są analizowane przez właścicieli witryn internetowych. Zakończenie rozdziału stanowi nawiązanie do zagadnienia kształtowania się skuteczności reklamy internetowej w Polsce.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Reklama w internecie
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 115

Marketing w internecie
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 50