licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 92

INFORMACJA

Temat pracy:
Skuteczność reklamy internetowej


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 52
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 92
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Internet jest jednym z najnowszych mediów przekazu, jego gwałtowny rozwój doprowadził do wykorzystania go jako medium informacyjnego, wykorzystania go w biznesie, i realizacji przy jego użyciu szeregu zróżnicowanych usług. W wyniku przeniesienia części usług do internetu powstały nowe pojęcia, takie jak bankowość internetowa, handel internetowy, reklama internetowa itp. Właśnie zagadnienie reklamy internetowej stanowi główny punkt zainteresowania niniejszej pracy.

   Celem pracy jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z reklamą internetową. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy skupia się na problematyce reklamy w internecie. Przedstawiono miejsce internetu w promocji, jak również podstawowe narzędzia reklamy w internecie. Przybliżono charakterysytkę polskich odbiorców reklamy internetowej. Przedstawiono najważniejsze cechy reklamy internetowej. Nawiązano do aspektów rozwoju reklamy w internecie.

   Drugi rozdział pracy nawiązuje do zagadnienia planowania kampanii reklamowych w internecie. Pierwszym zagadnieniem poruszonym na łamach rozdziału jest aspekt zdefiniowania przedmiotu reklamy. Nawiązano do potrzeby określenia celów kampanii reklamowej, jak i zdefiniowania grupy docelowej działań reklamowych. Szczególnie istotnym zagadnieniem w odniesieniu do analizowanej problematyki jest odpowiednie dobranie formy reklamy jest dokonanie wyboru form reklamy i nośników z wykorzystaniem których zostanie ona przedstawiona odbiorcom. Zamknięcie rozdziału drugiego stanowi nawiązanie do aspektu media planningu. Nawiązano do aspektu pomiaru efektywności reklamy, który jest szczególnie istotny, ze względu na jego wpływ na odpowiednie dalsze planowanie poczynań o charakterze reklamowym. Odwołano sie także do modeli cenowych.

   Rozdział trzeci nawiązuje do skuteczności reklamy internetowej. Przedstawiono pojęcie skuteczności reklamy internetowej oraz metody pomiaru skuteczności przekazu reklamowego w internecie. Skupiono się również na informacjach, które są analizowane przez właścicieli witryn internetowych. Zakończenie rozdziału stanowi nawiązanie do zagadnienia kształtowania się skuteczności reklamy internetowej w Polsce.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.