licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt




PRACA: 93

INFORMACJA

Temat pracy:
Projekt sieci bezprzewodowej


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 51
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 93
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Technologia sieci komputerowych rozwinęła się w ostatnich dziesięcioleciach bardzo gwałtownie – od prymitywnych połączeń między komputerami do niewyobrażalnych jeszcze kilka lat wcześniej przepustowości zapewniających transfer gigabitów danych na sekundę. Jest to wynikiem zapotrzebowania na wysokie przepustowości, wynikającego z coraz większych zbiorów danych gromadzonych w przedsiębiorstwach, instytucjach, ale również w zasobach komputerów domowych.

   Niniejsza praca skupia się na problematyce sieci komputerowych, a jej celem jest opracowanie projektu sieci uczelnianej. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy został poświęcony wprowadzeniu do zagadnień sieci bezprzewodowych. Przedstawiono definicję sieci bezprzewodowych i wyszczególniono ich rodzaje. W dalszej części rozdziału przedstawiono technologie transmisji jakie są wykorzystywane w sieciach bezprzewodowych. Skupiono się również na opisie wybranych rozwiązań technologii bezprzewodowej, wśród których wymienić można kanał komunikacyjny i tryb dupleks.

   Rozdział drugi pracy zawiera przedstawienie założeń projektowych dla przygotowanej na łamach pracy sieci bezprzewodowej na potrzeby uczelni. Przede wszystkim opracowanie założeń projektowych wymaga określenia celu wdrożenia sieci, ponieważ warunkuje to częściowo dalsze rozwiązania i założenia. W ramach rozdziału zawarto także projekt sieci, który odpowiada pozostałym założeniom projektowym i spełnia cel funkcjonowania sieci. Poruszono również aspekt zapewnienia dostępu do sieci komputerów znajdujących się w innej lokalizacji niż projektowana na łamach pracy sieć.

   Ostatni rozdział pracy skupia się na rozwiązaniach wdrożeniowych sieci bezprzewodowej. Skupiono się na konfiguracji sieci oraz przedstawiono aplikacje niezbędne do korzystania z sieci. W ostatniej części rozdziału skupiono się na rozwiązaniach bezpieczeństwa sieci.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.