Projekt sieci bezprzewodowej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 51
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Technologia sieci komputerowych rozwinęła się w ostatnich dziesięcioleciach bardzo gwałtownie – od prymitywnych połączeń między komputerami do niewyobrażalnych jeszcze kilka lat wcześniej przepustowości zapewniających transfer gigabitów danych na sekundę. Jest to wynikiem zapotrzebowania na wysokie przepustowości, wynikającego z coraz większych zbiorów danych gromadzonych w przedsiębiorstwach, instytucjach, ale również w zasobach komputerów domowych.

Niniejsza praca skupia się na problematyce sieci komputerowych, a jej celem jest opracowanie projektu sieci uczelnianej. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy został poświęcony wprowadzeniu do zagadnień sieci bezprzewodowych. Przedstawiono definicję sieci bezprzewodowych i wyszczególniono ich rodzaje. W dalszej części rozdziału przedstawiono technologie transmisji jakie są wykorzystywane w sieciach bezprzewodowych. Skupiono się również na opisie wybranych rozwiązań technologii bezprzewodowej, wśród których wymienić można kanał komunikacyjny i tryb dupleks.

Rozdział drugi pracy zawiera przedstawienie założeń projektowych dla przygotowanej na łamach pracy sieci bezprzewodowej na potrzeby uczelni. Przede wszystkim opracowanie założeń projektowych wymaga określenia celu wdrożenia sieci, ponieważ warunkuje to częściowo dalsze rozwiązania i założenia. W ramach rozdziału zawarto także projekt sieci, który odpowiada pozostałym założeniom projektowym i spełnia cel funkcjonowania sieci. Poruszono również aspekt zapewnienia dostępu do sieci komputerów znajdujących się w innej lokalizacji niż projektowana na łamach pracy sieć.

Ostatni rozdział pracy skupia się na rozwiązaniach wdrożeniowych sieci bezprzewodowej. Skupiono się na konfiguracji sieci oraz przedstawiono aplikacje niezbędne do korzystania z sieci. W ostatniej części rozdziału skupiono się na rozwiązaniach bezpieczeństwa sieci.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Sieci bezprzewodowe
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 59

Osiedlowa sieć WiFi
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71

Projekt sieci komputerowej dla średniego przedsiębiorstwa
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 64