Projekt sieci komputerowej dla średniego przedsiębiorstwa

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 64
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Wykorzystanie sieci komputerowych w większości małych przedsiębiorstw staje się nie tylko znacznym ułatwieniem, ale koniecznością. W przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw, nie sposób realizować działalności bez wdrożenia w przedsiębiorstwie sieci komputerowej łączącej pracujące w niej komputery, czyli również pracowników, a wybrane stanowiska z internetem. Niniejsza praca skupia się na problematyce wdrożenia sieci komputerowej w przedsiębiorstwie. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy nawiązuje do wprowadzenia do problematyki sieci komputerowych. Przedstawiono model referencyjny OSI, nawiązano do typów i typologii sieci. Przedstawiono rodzaje sieci lokalnych oraz urządzenia sieciowe. Przybliżone zostały metody łączenia sieci lokalnych z internetem.

W sieciach komputerowych najpopularniejszym z wykorzystywanych protokołów komunikacyjnych jest protokół TCP/IP. Aspekty związane z technologią TCP/IP zostały przedstawione w rozdziale drugim. Zawarto tu wprowadzenie do zagadnień związanych z technologią TCP/IP. Jednym z podstawowych mechanizmów tego protokołu jest datagram IP, który został opisany i przedstawiony na łamach rozdziału. Nawiązano do kapsułkowania w sieciach IP. Zakończenie rozdziału poświęcono na teoretyczne aspekty funkcjonowania TCP.

Ostatni, trzeci rozdział pracy zawiera projekt sieci komputerowej wybranego przedsiębiorstwa. Skupiono się na zaletach wykorzystania sieci komputerów w przedsiębiorstwach. Przybliżono założenia projektowe, przedstawiono projekt sieci, jak również wymieniono i opisano wykorzystane urządzenia. Zakończenie rozdziału to kosztorys wykorzystanych urządzeń.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Sieci bezprzewodowe
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 59

Osiedlowa sieć WiFi
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71

Projekt sieci bezprzewodowej
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 51