licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt




PRACA: 94

INFORMACJA

Temat pracy:
Projekt sieci komputerowej dla średniego przedsiębiorstwa


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 64
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 94
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

    Wykorzystanie sieci komputerowych w większości małych przedsiębiorstw staje się nie tylko znacznym ułatwieniem, ale koniecznością. W przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw, nie sposób realizować działalności bez wdrożenia w przedsiębiorstwie sieci komputerowej łączącej pracujące w niej komputery, czyli również pracowników, a wybrane stanowiska z internetem. Niniejsza praca skupia się na problematyce wdrożenia sieci komputerowej w przedsiębiorstwie. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy nawiązuje do wprowadzenia do problematyki sieci komputerowych. Przedstawiono model referencyjny OSI, nawiązano do typów i typologii sieci. Przedstawiono rodzaje sieci lokalnych oraz urządzenia sieciowe. Przybliżone zostały metody łączenia sieci lokalnych z internetem.

   W sieciach komputerowych najpopularniejszym z wykorzystywanych protokołów komunikacyjnych jest protokół TCP/IP. Aspekty związane z technologią TCP/IP zostały przedstawione w rozdziale drugim. Zawarto tu wprowadzenie do zagadnień związanych z technologią TCP/IP. Jednym z podstawowych mechanizmów tego protokołu jest datagram IP, który został opisany i przedstawiony na łamach rozdziału. Nawiązano do kapsułkowania w sieciach IP. Zakończenie rozdziału poświęcono na teoretyczne aspekty funkcjonowania TCP.

   Ostatni, trzeci rozdział pracy zawiera projekt sieci komputerowej wybranego przedsiębiorstwa. Skupiono się na zaletach wykorzystania sieci komputerow w przedsiębiorstwach. Przybliżono założenia projektowe, przedstawiono projekt sieci, jak również wymieniono i opisano wykorzystane urządzenia. Zakończenie rozdziału to kosztorys wykorzystanych urządzeń.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.