Praktyczne rozwiązania zabezpieczenia sieci bezprzewodowych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 63
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Gwałtowny rozwój informatyki, jaki można obserwować na przestrzeni ostatnich lat sprawił, że rozwiązania informatyczne stosowane są praktycznie w każdej dziedzinie życia, w urzędach, przedsiębiorstwach, domach, szkołach. Masowe wykorzystanie komputerów wiązało się z potrzebą umożliwienia wymiany danych pomiędzy nimi, co skutkowało powstaniem sieci komputerowych. Początkowo sieci kablowe znalazły swój bezprzewodowy odpowiednik i obecnie znaczna liczba sieci posiada urządzenia bezprzewodowe zapewniające dostęp do sieci użytkownikom mobilnym. Niewątpliwa wygoda korzystania z sieci bezprzewodowych wiąże się jednak z poważnymi zagrożeniami, jako, że informacje przesyłane w ten sposób mogą być podsłuchane. Tak też zrodziła się potrzeba stworzenia odpowiednich zabezpieczeń dla systemów tego typu i ten właśnie aspekt jest obszarem zainteresowania niniejszej pracy. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział skupia się na podstawowych zagadnieniach związanych z sieciami bezprzewodowymi. Opisano rodzaje sieci bezprzewodowych, kanał komunikacyjny w sieciach tego typu oraz tryb dupleks. Nawiązano do aspektów aktualizacji oprogramowania w urządzeniach bezprzewodowych, jak również odniesiono się do standardów transmisji w sieciach tego typu.

Drugi rozdział pracy traktuje o technologii WiFi. Opisano urządzenia działające w standardzie WiFi, opisane zostały rodzaje anten. Nawiązano do zalet i wad sieci bezprzewodowych WiFi, opisano metodologię konfiguracji sieci bezprzewodowej tego typu, jak również odniesiono się do przyszłości rozwiązania.

Ostatni rozdział pracy nawiązuje do bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych. Skupiono się tu na podstawowych rozwiązaniach zabezpieczających oraz protokołach WEP, WPA, WPA2, protokołach zaliczanych do rodziny 802, protokole Radius oraz filtrowaniu adresów MAC.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Sieci bezprzewodowe
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 59

Osiedlowa sieć WiFi
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71

Projekt sieci bezprzewodowej
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 51