licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 96

INFORMACJA

Temat pracy:
Praktyczne rozwiązania zabezpieczenia sieci bezprzewodowych


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 63
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 96
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Gwałtowny rozwój informatyki, jaki można obserwować na przestrzeni ostatnich lat sprawił, że rozwiązania informatyczne stosowane są praktycznie w każdej dziedzinie życia, w urzędach, przedsiębiorstwach, domach, szkołach. Masowe wykorzystanie komputerów wiązało się z potrzebą umożliwienia wymiany danych pomiędzy nimi, co skutkowało powstaniem sieci komputerowych. Początkowo sieci kablowe znalazły swój bezprzewodowy odpowiednik i obecnie znaczna liczba sieci posiada urządzenia bezprzewodowe zapewniające dostęp do sieci użytkownikom mobilnym. Niewątpliwa wygoda korzystania z sieci bezprzewodowych wiąże się jednak z poważnymi zagrożeniami, jako, że informacje przesyłane w ten sposób mogą być podsłuchane. Tak też zrodziła się potrzeba stworzenia odpowiednich zabezpieczeń dla systemów tego typu i ten właśnie aspekt jest obszarem zainteresowania niniejszej pracy. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział skupia się na podstawowych zagadnieniach związanych z sieciami bezprzewodowymi. Opisano rodzaje sieci bezprzewodowych, kanał komunikacyjny w sieciach tego typu oraz tryb dupleks. Nawiązano do aspektów aktualizacji oprogramowania w urządzeniach bezprzewodowych, jak również odniesiono się do standardów transmisji w sieciach tego typu.

   Drugi rozdział pracy traktuje o technologii WiFi. Opisano urządzenia działające w standardzie WiFi, opisane zostały rodzaje anten. Nawiązano do zalet i wad sieci bezprzewodowych WiFi, opisano metodologię konfiguracji sieci bezprzewodowej tego typu, jak również odniesiono się do przyszłości rozwiązania.

   Ostatni rozdział pracy nawiązuje do bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych. Skupiono się tu na podstawowych rozwiązaniach zabezpieczających oraz protokołach WEP, WPA, WPA2, protokołach zaliczanych do rodziny 802, protokole Radius oraz filtrowaniu adresów MAC.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.