Osiedlowa sieć WiFi

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 71
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 119 zł

Opis pracy

Niniejsza praca skupia się na problematyce bezprzewodowych sieci komputerowych. Jej celem jest przedstawienie założeń teoretycznych związanych z sieciami komputerowymi, jak i sieciami bezprzewodowymi oraz wykonanie projektu osiedlowej sieci bezprzewodowej. Praca składa się z czterech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy poświęcono przedstawieniu podstawowych założeń funkcjonalnych sieci komputerowych. Skupiono się na modelu referencyjnym OSI, typach i topologiach sieci, jak również na problematyce związanej z rodzajami sieci lokalnych. Zagadnienia te są podstawową wiedzą związaną z funkcjonowaniem sieci komputerowych, zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych.

Drugi rozdział pracy skupia się na przedstawieniu podstaw technologii TCP/IP, która obecnie jest podstawowym i najbardziej popularnym rozwiązaniem, na którym bazują sieci komputerowe. Przedstawiono założenia funkcjonalne technologii, sposób adresacji urządzeń działających w sieci, przybliżono pojęcie datagramu IP i kapsułkowania, jak również odniesiono się do technologii TCP.

Trzeci rozdział pracy stanowi wprowadzenie do technologii sieci bezprzewodowych. Przedstawiono tu rodzaje sieci bezprzewodowych, standardy transmisji w sieciach WiFi, jak i szczególnie ważne aspekty związane z bezpieczeństwem sieci bezprzewodowych WiFi. W rozdziale skupiono się także na rodzajach anten i odniesiono się do najważniejszych zalet, jak i wad, cechujących sieci bezprzewodowe.

Ostatni rozdział pracy stanowi część praktyczną i obejmuje projekt osiedlowej sieci WiFi, wykorzystującej rozwiązania i technologie opisane w teoretycznej części pracy. Przede wszystkim przedstawiono podstawowe założenia projektowe związane z uwarunkowaniami odległości i lokalizacji przyszłych użytkowników sieci i ich potrzebami. W ramach rozdziału przedstawiono dobór urządzeń do sieci, jak i opisano sposób ich konfiguracji zapewniający poprawne funkcjonowanie sieci. Skupiono się również na zastosowaniach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych. Nawiązano również do aspektów dotyczących administracji projektowanej sieci.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 119 zł.

Podobne prace

Sieci bezprzewodowe
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 59

Projekt sieci bezprzewodowej
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 51

Praktyczne rozwiązania zabezpieczenia sieci bezprzewodowych
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 63