licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 97

INFORMACJA

Temat pracy:
Osiedlowa sieć WiFi


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 71
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 97
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

    Niniejsza praca skupia się na problematyce bezprzewodowych sieci komputerowych. Jej celem jest przedstawienie założeń teoretycznych związanych z sieciami komputerowymi, jak i sieciami bezprzewodowymi oraz wykonanie projektu osiedlowej sieci bezprzewodowej. Praca składa się z czterech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy poświęcono przedstawieniu podstawowych założeń funkcjonalnych sieci komputerowych. Skupiono się na modelu referencyjnym OSI, typach i topologiach sieci, jak również na problematyce związanej z rodzajami sieci lokalnych. Zagadnienia te są podstawową wiedzą związaną z funkcjonowaniem sieci komputerowych, zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych.

   Drugi rozdział pracy skupia się na przedstawieniu podstaw technologii TCP/IP, która obecnie jest podstawowym i najbardziej popularnym rozwiązaniem, na którym bazują sieci komputerowe. Przedstawiono założenia funkcjonalne technologii, sposób adresacji urządzeń działających w sieci, przybliżono pojęcie datagramu IP i kapsułkowania, jak również odniesiono się do technologii TCP.

   Trzeci rozdział pracy stanowi wprowadzenie do technologii sieci bezprzewodowych. Przedstawiono tu rodzaje sieci bezprzewodowych, standardy transmisji w sieciach WiFi, jak i szczególnie ważne aspekty związane z bezpieczeństwem sieci bezprzewodowych WiFi. W rozdziale skupiono się także na rodzajach anten i odniesiono się do najważniejszych zalet, jak i wad, cechujących sieci bezprzewodowe.

   Ostatni rozdział pracy stanowi część praktyczną i obejmuje projekt osiedlowej sieci WiFi, wykorzystującej rozwiązania i technologie opisane w teoretycznej części pracy. Przede wszystkim przedstawiono podstawowe założenia projektowe związane z uwarunkowaniami odległości i lokalizacji przyszłych użytkowników sieci i ich potrzebami. W ramach rozdziału przedstawiono dobór urządzeń do sieci, jak i opisano sposób ich konfiguracji zapewniający poprawne funkcjonowanie sieci. Skupiono się również na zastosowaniach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych. Nawiązano również do aspektów dotyczących administracji projektowanej sieci.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.