licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 98

INFORMACJA

Temat pracy:
Strategia marketingowa firmy (na przykładzie)


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 199 z

 
Ilo stron: 51
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 98
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 199 z

Tre pracy:

    Dzisiejsze procesy rynkowe, zmiany technologiczne, wykorzystanie nowych założeń teorii zarządzania sprawia, że skuteczne konkurowanie na rynku stało się niezwykle trudne. Często nie wystarczy już tylko zaplecze techniczne i skuteczność w podejmowanych działaniach. Obecnie w celu skutecznej rywalizacji rynkowej niezbędne jest odpowiednie planowanie, określenie strategii przedsiębiorstwa itp. Szczególnie ważne jest jednak opracowanie skutecznej i przemyślanej strategii marketingowej, która często może być kluczem osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwo.

   Celem pracy jest przedstawienie aspektów teoretycznych związanych z opracowaniem strategii marketingowej, jak również przybliżenie strategii marketingowej wybranego przedsiębiorstwa. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy skupia się na strategiach marketingowych, jako czynniku przewagi konkurencyjnej. W ramach rozdziału przedstawiono aspekty związane z zależnościami między zarządzaniem strategicznym i strategią marketingową. Przybliżono istotę i rodzaje strategii marketingowych. Przedstawiony został proces opracowania i wyboru strategii marketingowej.

   W ramach drugiego rozdziału przedstawiono ogólną charakterystykę analizowanego przedsiębiorstwa. Nawiązano do powstania i rozwoju firmy, przedstawiono przedmiot działalności i rynki zbytu. Przybliżona została sytuacja ekonomiczna i finansowa firmy. Dokonano także analizy SWOT oraz przedstawiono procesy modernizacji w ramach firmy.

   Ostatni rozdział pracy skupia się na analizie strategii marketingowej wybranego przedsiębiorstwa. Na łamach rozdziału przeprowadzono segmentację rynku i analizę potrzeb konsumentów. Wyszczególniono kryteria pozycjonowania marki, jak również odniesiono się do założeń strategii marketingowej mix.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 199 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.