licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt


   REGULAMIN


Regulamin dla autorów

1. Autor pracy jest zobowiązany do podpisania umowy licencyjnej na podstawie której następuje współpraca.

2. Autor pracy przekaże pracę administratorowi serwisu e-dyplom w wersji elektronicznej (w ostateczności w wersji drukowanej).

3. Administrator serwisu e-dyplom opublikuje ogólną informację o pracy umożliwiając przyszłym oglądającym orientację o temacie i zawartości pracy.

4. Administrator serwisu e-dyplom zobowiązuje się do nie udostępniania pracy osobom, które nie zapłaciły za jej oglądanie.

5. Administrator serwisu e-dyplom zobowiązuje się do zabezpieczenia pracy przed kopiowaniem, zapisem i wydrukiem przez wszystkich użytkowników internetu stosując dostępne mu metody informatyczne.

6. Administrator serwisu e-dyplom zapewni autorowi możliwość sprawdzenia ilości wpłat, które zostały przyjęte z tytułu prac, które udostępnił, oraz kwoty z tego tytułu należnej autorowi.

7. Administrator serwisu e-dyplom wypłaci autorowi pracy 30% z dochodu, który zostanie uzyskany z tytułu publikacji pracy w internecie (40% w przypadku przekazania przez autora więcej niż 9 prac).

Pozostałe kwestie reguluje umowa.