licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt


   REGULAMIN

Regulamin dla oglądających prace (Użytkowników)

1. Korzystanie z udostępnionych materiałów

a) Użytkownik ma możliwość wglądu do pracy przez serwis www.e-dyplom.com.pl w ramach dokonanej opłaty przez okres 2 tygodni od dnia przesłania do użytkownika informacji o sposobie dostępu do pracy. Po upływie tego okresu dostęp do pracy zostanie zablokowany.

b) Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie łamał praw autorskich udostępnionej pracy a w szczególności nie będzie występował jako autor całości, lub fragmentów pracy.

c) Jedyną dopuszczalną możliwością wykorzystania przez Użytkownika fragmentów pracy w swoich opracowaniach jest umieszczenie fragmentu w cudzysłowach oraz podanie tytułu pracy i jej autora.

d) Użytkownik nie będzie:

- kopiował pracy lub jej fragmentów,
- drukował pracy lub jej fragmentów,
- zapisywał pracy lub jej fragmentów na wszelkich nośnikach danych.

e) Stwierdzenie przez administratora serwisu dokonania czynności wymienionych w punkcie 4 będzie skutkowało zablokowaniem dostępu do pracy.

f) Udostępniający pracę (administrator serwisu www.e-dyplom.com.pl) ma prawo do zapisu (logowania) wszystkich działań użytkownika w serwisie www.e-dyplom.com.pl związanych z dostępem do pracy i porównania adresów IP z których nastąpiło połączenie. W przypadku stwierdzenia różnic w miejscach z których nastąpił dostęp do pracy udostępniający ma prawo do zablokowania usługi dostępu do pracy.

g) W przypadku zablokowania dostępu do pracy z przyczyn wymienionych w punkcie 4 użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty za dostęp do pracy.

h) W szczególnych przypadkach, kiedy użytkownik ma potrzebę korzystania z pracy w różnych miejscach kraju, co może skutkować zablokowaniem przez administratora dostępu do pracy na podstawie punktu 4 użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia administratora lub pracownika serwisu o tym fakcie na 12 godzin przed wykonaniem takiego połączenia.

i) Udowodnione złamanie przez użytkownika postanowień punktu 2 będzie skutkowało powiadomieniem autora pracy o niezachowaniu postanowień tegoż punktu.


2. Ochrona danych osobowych

a) Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu e-dyplom.com.pl. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt na adres e-mail napisze@interia.pl.

b) Dane osobowe w serwisie są przetwarzane w celu świadczenia usługi dostępu do płatnych treści serwisu.

c) Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.

d) Przetwarzanie danych osobowych kończy się wraz z zakończeniem świadczenia usługi dostępu do treści płatnych serwisu. Dane osobowe powiązane z usługą są kasowane bezpowrotnie.

e) Dane osobowe są przechowywane w okresie świadczenia usługi, czyli:

- w czasie między złożeniem przez użytkownika zamówienia na dostęp do płatnej treści, a upływem dwóch tygodni od uzyskania przez użytkownika pierwszego dostępu (Przykład: jeśli zamówienie użytkownika wpłynęło w dniu 1 stycznia, a użytkownik po raz pierwszy użył kodu dostępu dostarczonego mailem dnia 5 stycznia, to dane zostaną usunięte dnia 20 stycznia - pierwszego dnia po wygaśnięciu kodów dostępu)
- w czasie 3 miesięcy jeśli użytkownik nie dokona płatności za zamówione dostępy (Przykład: jeśli zamówienie użytkownika wpłynęło w dniu 1 stycznia i do dnia 31 marca użytkownik nie dokonał płatności za zamówione dostępy, dane zostaną usunięte 1 kwietnia - pierwszego dnia po upływie 3 miesięcy od złożenia zamówienia przez użytkownika)
- w czasie 6 miesięcy jeśli użytkownik nie użyje kodów dostępu przesłanych mailem (Przykład: jeśli zamówienie użytkownika wpłynęło w dniu 1 stycznia i do dnia 30 czerwca użytkownik nie użył kodu dane zostaną usunięte 1 lipca - pierwszego dnia po upływie 6 miesięcy od złożenia zamówienia przez użytkownika)

f) Użytkownik serwisu e-dyplom.com.pl w konteście danych osobowych, które go dotyczą ma prawo do:
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
- dostępu do danych
- żądania sprostowania danych
- żądania usunięcia danych
- żądania ograniczenia przetwarzania
- wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych
- przeniesienia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego

g) Podanie danych osobowych (adresu e-mail i imienia) jest niezbędne do świadczenia usługi dostępu do płatnych treści serwisu e-dyplom.com.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości świadczenia usługi dostępu do płatnych treści serwisu e-dyplom.com.pl.

h) Dane osobowe użytkowników nie są wykorzystywane do profilowania.


Powyższy regulamin musi zostać zaakceptowany przez każdego oglądającego prace umieszczone w naszym serwisie.