licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt


   REGULAMIN


Regulamin dla pośredników

1. Pośrednik jest zobowiązany do przedstawienia możliwie największej ilości osób możliwości współpracy z naszym serwisem.

2. W przypadku zgody autora pracy na współpracę z naszym serwisem pośrednik jest zobowiązany do przygotowania umowy i ułatwienia autorowi pracy nawiązania współpracy (pomoc przy wypełnieniu umowy, przesłanie jej do naszej siedziby).

3. Pośrednik jest zobowiązany do przedstawienia możliwości korzystania z zasobów zawartych w naszym serwisie jak największej ilości  potencjalnych klientów.

4. Pośrednikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% od dochodu, który zostanie wypracowany z prac, które dzięki niemu znalazły się w bazie danych prac (czyli tych prac, gdzie na umowie z autorem pracy pojawia się nazwisko i imię pośrednika).

Pozostałe kwestie reguluje umowa.