Zasady prawne ochrony środowiska naturalnego

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 16
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 49 zł

Opis pracy

W pracy nawiązano do następujących zagadnień: zasada korzystania ze środowiska, zasada kompleksowości, zasada prewencji i przezorności, zasada zanieczyszczający płaci, zasada planowości, zasada prawa do informacji o środowisku, zasada uczestnictwa społeczeństwa w postępowaniach w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska, zasada nieważności decyzji wydanej z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska, zasada obowiązku stosowania metodyk referencyjnych.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 49 zł.

Podobne prace

Dostęp do informacji o środowisku
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 100

Prawne aspekty ochrony wód na szczeblu gminnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 91

Fair Trade
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 153