Decyzja administracyjna

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 55
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Praca nawiązuje do aspektów związanych z decyzją administracyjną. Rozpoczyna się od zdefiniowania podstawowych kwestii, takich jak istota decyzji, elementy decyzji, podstawa decyzji, uzasadnienie decyzji, uzupełnianie, sprostowanie i wyjaśnienie treści decyzji, jak i wykonanie decyzji organu pierwszej instancji.

Nawiązano do postępowania odwoławczego, odnosząc się do trybu wniesienia odwołania, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, postępowania przed organem odwoławczym, oraz rozstrzygnięcia organu drugiej instancji, co obejmuje decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji, decyzję reformatoryjną, decyzję o uchyleniu zaskarżonej decyzji i umorzeniu postępowania przed organem pierwszej instancji, decyzję o uchyleniu zaskarżonej decyzji bez żadnych dalszych rozstrzygnięć, decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego, oraz decyzję kasacyjną.

Odwołano się do weryfikacji decyzji ostatecznych w ramach nadzwyczajnych trybów postępowania oraz w związku z kontrolą ich wykonania. Przybliżono pojęcie postępowania nadzwyczajnego, oraz wznowienia postępowania, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, stwierdzenia nieważności decyzji, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej i nawiązano do kwestii zbiegu postępowań nadzwyczajnych. Przedstawiono również zagadnienia związane z decyzjami ostatecznymi w związku z kontrolą ich wykonania.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.

Podobne prace

Dwuinstancyjność w postępowaniu administracyjnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71

Nieważność decyzji administracyjnej
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 58

Zawieszenie postępowania administracyjnego
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 45