Leasing i rynek leasingowy w Polsce

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 85
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Praca przedstawia leasing jako nowy instrument finansowy w Polsce, odnosi się do powstania i rozwoju leasingu i przedstawia jego charakterystykę, czyli istotę leasingu, jego klasyfikację w podziale na leasing operacyjny i leasing finansowy, leasing bezpośredni a leasing pośredni, szczególny charakter leasingu zwrotnego, klasyfikację ze względu na okres trwania umowy leasingu, klasyfikację pod kątem waluty oraz oprocentowania umowy leasingu, przedmiotowy podział leasingu, leasing krajowy a międzynarodowy, inne rodzaje leasingu. Odniesiono się do leasingu w Polsce, przedstawiono początki leasingu w Polsce, rozwój polskiego rynku usług leasingowych, specyfikę leasingu w Polsce.

Przedstawiono aspekty leasingu w polskich przepisach prawnych, regulacje cywilnoprawne leasingu, leasing w polskim prawie publicznym, leasing a podatek dochodowy, leasing a VAT, inne podatki a leasing. Odniesiono się do leasingu w ustawie o rachunkowości, warunków umowy leasingu finansowego, księgowej kwalifikacji przedmiotu leasingu finansowego u korzystającego i u finansującego, umowę leasingu operacyjnego.

Przedstawiono koncepcje leasingu na podstawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, co poprzedzono uwagami wstępnymi. Odniesiono się do leasingu w sprawozdaniach finansowych leasingobiorcy, leasingu finansowego, leasingu operacyjnego, leasingu w sprawozdaniach finansowych leasingodawcy, leasingu finansowego, leasingu operacyjnego, sprzedaży i leasingu zwrotnego, regulacji w zakresie leasingu zawarte w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 40 Nieruchomości Inwestycyjne.

Przedstawiono działalność przedsiębiorstwa leasingowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Przedstawiono historię powstania i charakterystyka firmy, obszar działalności firmy, produkty firmy, procedury zawierania umów leasingowych w firmie.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.

Podobne prace

Leasing jako forma finansowania inwestycji
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 72

Produkty i usługi firmy leasingowej (na przykładzie)
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 46

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 104