Państwo a kościół w latach 1944 - 1989

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 74
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

Praca nawiązuje do zagadnień relacji między państwem a kościołem katolickim w latach 1944 - 1989. Przedstawiono kościół w latach względnej swobody (1944-1947) i pierwsze represje, jak i likwidację kościoła greckokatolickiego. Przedstawiono najważniejsze wydarzenia w okresie 1956 - 1970, czyli Śluby Jasnogórskie Narodu, uwolnienie prymasa Wyszyńskiego, program Wielkiej Nowenny i Roku Milenijnego, orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Kolejnym omawianym okresem były lata 1970 - 1980. W tym okresie opisano istotne wydarzenia i zmiany w relacjach między państwem a kościołem i nawiązano do znaczenia wyboru polskiego Papieża. Kolejny okres to 1980 - 1989. W tym okresie nawiązano do stosunku kościoła do strajku na Wybrzeżu i porozumień sierpniowych. Przeanalizowano znaczenie zamachu na Papieża i pożegnania prymasa wyszyńskiego. Nawiązano do stanu wojennego i duszpasterskiej pomocy dla internowanych. Szczególnie ważnymi wydarzeniami były pielgrzymki papieskie i rola jaką odegrał kościół w rozmowach okrągłego stołu.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.

Podobne prace

Zbrodnia katyńska w stosunkach polsko - rosyjskich
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 89

Polska racja stanu w XX wieku
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 129

Estetyczne aspekty melancholii
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 44