Prawna ochrona dzieł sztuki

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 98
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Celem pracy jest omówienie prawnej ochronie dzieł sztuki z punktu widzenia kilku gałęzi prawa, a więc: prawa międzynarodowego, administracyjnego, cywilnego i karnego. Analiza ta zmierza do odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście potrzebna jest ochrona dzieł sztuki obejmująca tak szeroki zakres. Przy tworzeniu pracy została zastosowana metoda opisowo-porównawcza.

Przedstawiono istotę i zakres pojęciowy dzieła sztuki oraz rynku sztuki. Ta część pracy nie porusza w zasadzie zagadnień prawnych. Do przygotowania tej części pracy wykorzystana została literatura opisująca sztukę i dzieła sztuki przede wszystkim z punktu widzenia nauk o sztuce, estetyki itp.

Zaprezentowano poszczególne etapy rozwoju międzynarodowej ochrony dzieł sztuki. Ta część pracy została w głównej mierze oparta na bibliografii autorstwa W. Kowalskiego oraz W. Sieroszewskiego.

Zawarto analizę wybranych aspektów administracyjnoprawnej ochrony dzieł sztuki. Zawarto zostały rozważania na temat cywilnoprawnej regulacji zapobiegania nabywaniu własności dzieł sztuki przez osobę nieuprawnioną. Nawiązano do ochrony dzieł sztuki na gruncie prawa karnego. Zwrócono tu uwagę na przepisy karne zawarte w nowej ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, możliwość potraktowania fałszowania dzieł sztuki jako przestępstwo oszustwa oraz możliwość zastosowania w przypadku fałszowania dzieł sztuki przepisów chroniących prawa autorskie.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.

Podobne prace

Dozwolony użytek w prawie autorskim
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 104

Daktyloskopia w identyfikacji kryminalistycznej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 76