Projekt i opracowanie sklepu internetowego

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 80
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 129 zł

Opis pracy

Działania przedsiębiorstw na przestrzeni lat, wraz z rozwojem nauk ekonomicznych, technologii i zarządzania, ulegały znacznej komplikacji. Realizacja wszystkich funkcji przedsiębiorstwa, w odniesieniu do zmieniających się uwarunkowań rynkowych, formalnych i prawnych jest coraz trudniejsza. Konieczne jest pamiętanie o szeregu spraw, właściwe nimi zarządzanie, szybki dostęp do informacji, wykorzystanie kompetencji pracowników, ich umiejętności, przy jednoczesnym zachowaniu stosownych zasad współpracy. Wraz z coraz większą komplikacją określonych zagadnień, obejmujących nie tylko przedsiębiorstwa, ale w niektórych przypadkach również osoby fizyczne, konieczne stało się opracowanie mechanizmów umożliwiających powierzenie części zadań pewnym systemom automatyzacji.

Rozwój technologii informatycznych stał się więc podstawą projektów związanych z wspomnianą automatyzacją. Początkowo możliwe było proste przechowywanie danych, ogólne usprawnienie pracy, dzięki systemom komputerowym, w późniejszym okresie, w chwili, gdy zaczęto wdrażać systemy baz danych, okazało się, że ich przydatność jest ogromna. Bazy danych znajdowały zastosowanie prawie wszędzie, każdy rodzaj działalności wymaga bowiem gromadzenia określonych danych. W przypadku osób fizycznych może to być na przykład spis numerów telefonów, czy informacje o wydatkach, co nie musi wymagać korzystania z bazy danych. W przypadku jednak przedsiębiorstwa, ilość zarządzanych danych znacznie przekracza możliwości „ręcznego” nimi zarządzania i wykorzystanie bazy danych staje się wręcz niezbędne.

Zakres wykorzystania baz danych został w istotny sposób zwiększony przez Internet. W procesie automatyzacji kolejnych procesów, nie związanych tylko z obsługą bazy danych i możliwości ich przechowywania, opracowano szereg metod zapewniających możliwość dostępu do bazy danych użytkownikom internetu. Oczywiście dostęp taki odbywa się na ściśle określonych zasadach. Najczęstszym zastosowaniem baz danych w internecie są sklepy internetowe. Bardzo korzystna jest możliwość dostępu do bazy danych, zarówno przez osoby posiadające uprawnienia do modyfikacji danych, jak również osoby wyłącznie odczytujące dane z bazy.

Celem pracy jest przedstawienie teoretycznych założeń funkcjonowania baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wykorzystaniem technologii baz danych w internecie, jak również przedstawienie praktycznego wykorzystania technologii baz danych w internecie, dzięki wykonaniu aplikacji obsługi takiej bazy.

Praca składa się z 3 rozdziałów

Pierwszy rozdział pracy poświęcono podstawowym zagadnieniom baz danych. Omówiono podstawowe zagadnienia związane z systemami transakcyjnymi i ich funkcjonalnością. Część rozdziału poświęcono zagadnieniom historii rozwoju baz danych. Następnie przybliżono zasady funkcjonowania relacyjnych baz danych, oraz następcy systemów relacyjnych, którymi są bazy danych o charakterze obiektowym. Jako wynik prób połączenia tych systemów powstały systemy obiektowo – relacyjne, które również zostały przybliżone na łamach rozdziału pierwszego. Zakończenie rozdziału stanowi porównanie systemów obiektowych i relacyjnych wykorzystywanych w bazach danych.

Drugi rozdział pracy poświęcono zagadnieniom procesu dostępu do bazy danych w internecie. Podstawowymi elementami, koniecznymi do zapewnienia obsługi internetowej bazy danych jest posiadanie serwera HTTP, który stanowi podstawową rolę w procesach wymiany informacji w internecie. W pracy omówiono ogólne założenia związane z takim serwerem, na przykładzie bezpłatnego serwera Apache. Drugim z elementów istotnych w procesie wymiany danych w internecie oraz komunikacji z bazą danych jest język formatowania i prezentacji danych HTML. Trzecim z elementów, zapewniających połączenie możliwości języka HTML i możliwości związanych z dostępem do bazy danych oraz automatyzacji procesów związanych z jej obsługą jest język programowania PHP. Język ten zawiera szereg mechanizmów usprawniających obsługę internautów a jego zalety i możliwości zostały szczegółowo omówione na łamach rozdziału drugiego. Zakończenie rozdziału drugiego poświęcono jednej z baz danych bardzo często wykorzystywanej w zastosowaniach internetowego dostępu do zasobów informacyjnych baz danych. Jest to baza MySQL.

Ostatni, trzeci rozdział pracy, przeznaczono na przedstawienie poszczególnych etapów wykonania projektu bazy danych w internecie, której obsługa odbywa się za pośrednictwem internetu.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 129 zł.

Podobne prace

System rezerwacji z wykorzystaniem PHP i MySQL
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 76

Ochrona baz danych jako prawo sui generis
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa | Stron: 20