Produkty i usługi firmy leasingowej (na przykładzie)

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 46
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Celem pracy jest ogólne przybliżenie zagadnienia funkcjonowania leasingu w Polsce oraz szczegółowe przedstawienie leasingu na przykładzie jednej ze spółek leasingowych. Poprzez te analizy można będzie wykazać stopniowy wzrost zainteresowania leasingiem w naszym kraju, powstawanie coraz większej ilości podmiotów leasingowych.

W pracy położony jest nacisk na ekonomiczny aspekt leasingu. W celu szczegółowego zaprezentowania funkcjonowania leasingu w wybranym podmiocie gospodarczym, w pracy zostały wykorzystane dane dotyczące jednej z firm leasingowych działających na polskim rynku. Dwie pierwsze części pracy są poświęcone takim zagadnieniom, jak geneza i rozwój leasingu na świecie oraz w naszym kraju. Następne trzy części dotyczą funkcjonowania leasingu w konkretnej przykładowej spółce.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.

Podobne prace

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 104