Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem we wstrząsie

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 33
Rodzaj pracy: Dyplomowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Zawód pielęgniarki ma już tysiące lat - początki sięgają czasów biblijnych, a historia donosi o wielu wybitnych kobietach, które pielęgnowały chorych.

Gdy mowa o dziejach pielęgniarstwa nie sposób pominąć Florencji Nightingale, która w 1860 roku założyła w Londynie Szkołę Pielęgniarską, pierwszy świecki zakład pielęgniarski dydaktyczny i jest uważana za inicjatorkę nowoczesnego pielęgniarstwa . Dziś ocenia się, że pielęgniarki stanowią najliczniejszą grupę zawodową służby zdrowia. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest ich razem z położnymi około 9 milionów. Odgrywają doniosłą rolę, zawód pielęgniarki wymaga dziś coraz większej wiedzy fachowej prowadzącej do wysokich kwalifikacji. Ale także takich cech jak: elastyczność, tolerancja oraz empatia czyli utożsamianie się uczuciowe z inną osobą. Istotę pielęgniarstwa stanowi pielęgnowanie czyli "wyuczone i wykonywane w sposób humanistyczny i naukowy opiekowanie się, ukierunkowane na asystowanie ludziom różnych kultur oraz warstw społecznych, a polegające na wykonywaniu w sposób wysoce umiejętny czynności, aby zapobiegać chorobie oraz pomagać w odzyskiwaniu zdrowia".

Zawód pielęgniarki wymaga dziś coraz większej wiedzy fachowej oraz mobilności, dlatego są one jedną z bardziej kształcących się grup zawodowych. Swoje funkcje spełniają w różnych miejscach: domu chorego, miejscu pracy, szkole, więzieniu, szpitalu oraz w przychodni w podstawowej opiece zdrowotnej. Pielęgniarstwo jest ogromnym źródłem satysfakcji i radości - np. asystowanie położnej przy porodzie. Ale pielęgniarstwo to nie tylko satysfakcja - bywają też trudne chwile. Pielęgniarka nie może się pomylić, musi być niezwykle ostrożna, nie może sobie pozwolić na żadne niedopatrzenie, a jej postępowanie wymaga taktu, odwagi a często też i dyplomacji. Praca w tym zawodzie oznacza ponadto zwiększone ryzyko stania się przedmiotem agresji zarówno słownej jaki fizycznej.

Rozwój techniki i jej rosnący wpływ na człowieka, trudność pogodzenia techniki z humanitaryzmem - ludzkim podejściem do pacjenta - daje nam do myślenia: żadne urządzenie nie zdoła zastąpić troskliwości i współczucia dla drugiego człowieka. Dlatego pielęgniarstwo będzie istnieć zawsze dokąd będą istnieli ludzie, zawsze będzie im potrzebne zrozumienie, współczucie, działania na rzecz promowania i zachowania dobrego stanu zdrowia, zapobiegania zaburzeniom oraz opiekę podczas choroby. Obecnie wraz z rozwojem techniki pielęgniarstwo też znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju. Jest to także związane ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym i oczekiwaniami w stosunku do opieki zdrowotnej. Rola pielęgniarki także ulega zmianie. Wzbogaca się wiedza pielęgniarska, która powoduje zmiany w praktyce zawodowej. Zmiany dotyczą także treści kształcenia, ponieważ pielęgniarka powinna być gotowa do pełnienia roli zawodowej w przypadku człowieka zdrowego i chorego w każdym miejscu. Pielęgniarka powinna w sposób umiejętny opierać praktykę zawodową na zdobytej wiedzy, szczególnie jeżeli jest pielęgniarką na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.