System rezerwacji z wykorzystaniem PHP i MySQL

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 76
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 119 zł

Opis pracy

Celem pracy jest przedstawienie teoretycznych aspektów związanych z językiem PHP oraz systemem baz danych MySQL oraz składnią języka SQL wykorzystywanego w tych bazach danych, współpracy tych rozwiązań, oraz praktycznego wykorzystania mechanizmów PHP i MySQL w celu świadczenia interaktywnych usług internetowych. Praca składa się z czterech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy stanowi wprowadzenie do problematyki pracy. Przedstawiono tu pojęcie usługi internetowej oraz aspekty związane z możliwością tworzenia aplikacji internetowych. Przybliżono także środowiska i aplikacje tworzenia aplikacji internetowych.

Drugi rozdział pracy skupia się na podstawowych informacjach o języku PHP. Wstępem do rozdziału jest przedstawienie rysu historycznego powstania i rozwoju języka, jak również kolejnych etapów pracy nad kolejnymi wersjami języka. W dalszej części rozdziału skupiono się na podstawowych rozwiązaniach kodu PHP, które poparte zostały przykładami podręcznikowymi i własnymi. Istotnym elementem w każdym rozwiązaniu programistycznym jest obsługa przepływu sterowania i część rozdziału została poświęcona przedstawieniu sposobu rozwiązania tego aspektu w kodzie PHP. Język ten z założenia współpracuje z HTML i podstawowym sposobem komunikacji użytkownika internetu z językiem PHP są formularze HTML, które wraz ze sposobem ich obsługi w języku PHP, zostały opisane na łamach rozdziału.

Trzeci rozdział pracy skupia się na zarysie języka zapytań do baz danych SQL i jego składni w bazie MySQL. Rozdział rozpoczyna odniesienie do historii powstania silnika bazodanowego MySQL. Przedstawiono podstawowe założenia systemów bazodanowych, z uwzględnieniem rodzajów baz danych, elementów struktury samej bazy danych i wybranych elementów mających kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania bazy danych. Skupiono się również na składni języka SQL w silniku MySQL, która w tym konkretnym rozwiązaniu programistycznym różni się nieco od składni mającej zastosowanie w innych silnikach baz danych. W aspekcie problematyki omawianej na łamach niniejszej pracy istotnym zagadnieniem jest również sposób nawiązywania połączenia z bazami danych przy wykorzystaniu języka PHP, co zostało przedstawione w końcowej części trzeciego rozdziału.

Rozdział czwarty skupia się na części praktycznej pracy i przedstawia przykład interaktywnej usługi sieciowej rezerwacji, realizowanej przy wykorzystaniu PHP i MySQL.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 119 zł.

Podobne prace

Projekt i opracowanie sklepu internetowego
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 80