Warunki społeczno gospodarcze rozwoju gminy

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 69
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Rozwój gospodarczy każdego kraju uwarunkowany jest przez szereg czynników związanych z polityką ekonomiczną, uwarunkowaniami ekonomicznymi, kondycją gospodarki itp. Często jednak nie zwraca się uwagi na inny ważny czynnik wpływający na kondycję całego państwa, jakim jest aspekt rozwoju poszczególnych jednostek terytorialnych. To właśnie dobra kondycja poszczególnych jednostek terytorialnych w dużym stopniu kształtuje gospodarkę w ujęciu ogólnokrajowym. Szczególnie istotne dla kondycji jednostek terytorialnych są stojące przed nimi możliwości rozwoju.

Niniejsza praca skupia się na problematyce warunków społeczno - gospodarczych i aspekcie rozwoju gminy Krapkowice. Celem pracy jest przedstawienie aspektów tematycznych także w odniesieniu do budżetu gminy. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy nawiązuje do aspektów związanych z samorządem terytorialnym. Podstawowym zagadnieniem w tym zakresie jest przedstawienie istoty samorządu terytorialnego, co zostało opisane w pierwszej części rozdziału. Dalsza część rozdziału nawiązuje do zagadnień ogólnych, związanych z powstaniem i rysem historycznym samorządu terytorialnego w Polsce oraz przedstawieniem samorządu terytorialnego przed rokiem 1990. Opisano także kształtowanie się samorządu terytorialnego w latach 1990 do 2007. Nawiązano do struktury samorządu terytorialnego w Polsce oraz przedstawiono zadania samorządu terytorialnego.

Drugi rozdział pracy nawiązuje do aspektów związanych z analizowaną gminą. Przybliżono położenie i rys historyczny analizowanej gminy, określono aspekty związane z infrastrukturą społeczną. Większe znaczenie od infrastruktury społecznej ma w aspekcie omawianych zagadnień infrastruktura gospodarcza, która również została przedstawiona na łamach rozdziału.

Rozdział trzeci nawiązuje do zagadnień związanych z gospodarką budżetową wybranej gminy. Przedstawiono budżet gminy i założenia budżetowe na rok kolejny.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Samorząd gminy w świetle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71

Wybory samorządowe
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 93

Samorząd terytorialny w II i III Rzeczypospolitej Polskiej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 91